BHP tương tự như website thương mại điện tử, nhưng do cá nhân xây dựng với kinh phí có hạn nên không thể quảng cáo rộng rãi. Vì vậy BHP chuyển đổi thành nơi trưng bày sản phẩm cho các cá nhân, chủ shop nhỏ lẻ có sản phẩm và dịch vụ tốt trong tầm giá:

 

– Ưu điểm:

  • Miễn phí hoàn toàn.
  • Khách hàng sẽ liên hệ và giao dịch trực tiếp theo cách của bạn.
  • Do admin upload sản phẩm, dịch vụ và chỉnh sửa giúp bạn.
  • Có thể dùng website với dạng BHP.com/tenshop để đi giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình.

 

– Khuyết điểm: 

  • BHP không cung cấp hệ thống thanh toán và quảng cáo rộng rãi như các trang web thương mại điện tử khác. BHP chỉ giúp TRƯNG BÀY SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ của bạn.
  • Vui lòng theo sự hướng dẫn của admin.

 

– Quy định hợp tác:

 

– Trách nhiệm của BHP

  • Đăng tất cả sp/dv bạn yêu cầu trong phạm vi mẫu có sẵn, giúp KH dễ dàng liên lạc với bạn
  • BHP không có trách nhiệm hay liên quan gì đến sp/dv hay khách hàng của bạn.