Làm thế nào để đạt được chứng chỉ Cisco Certified CyberOps Associate? Hãy thử sức với 142 câu trắc nghiệm này!

Cisco Certified CyberOps Associate [200-201] là một chứng chỉ hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật mạng. Với chi phí thi $300 USD, chứng chỉ này không yêu cầu chứng nhận học và kinh nghiệm cụ thể, nhưng yêu cầu kiến thức cơ bản về SOAR, SIEM, Malware analysis, Threat intelligence hoặc tương đương.

Bài thi được tổ chức với số câu hỏi từ 95-105, thời gian làm bài là 120 phút và đạt điểm từ 750-850 trên tổng 1000 điểm. Bài thi sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh, theo dạng Multiple choice và chia thành 5 phần bao gồm: Security concepts (20%), Security monitoring (25%), Host based analysis (20%), Network intrusion analysis(20%) và Security policies and procedures (15%).

Chứng chỉ Cisco Certified CyberOps Associate [200-201] giúp củng cố và mở rộng kiến thức, kỹ năng và khả năng phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng. Đây là một trong những chứng chỉ quan trọng trong lĩnh vực bảo mật mạng và sẽ giúp các chuyên gia bảo mật mạng nâng cao năng lực và cơ hội nghề nghiệp. Click vào đây thử sức với 142 câu trắc nghiệm này để trở thành chuyên gia bảo mật mạng đáng tin cậy với chứng chỉ Cisco Certified CyberOps Associate [200-201].