Category Archives: Cyber Security

Làm thế nào để đạt được chứng chỉ Cisco Certified CyberOps Associate? Hãy thử sức với 142 câu trắc nghiệm này!

Cisco Certified CyberOps Associate [200-201] là một chứng chỉ hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật mạng. Với chi phí thi $300 USD, chứng chỉ này không yêu cầu chứng nhận học và kinh nghiệm cụ thể, nhưng yêu cầu kiến thức cơ bản về SOAR, SIEM, Malware analysis, Threat intelligence hoặc tương đương. Bài […]